joi, 22 mai 2014

Rezolvarea problemei romilor - concurs lansat de catre Comitetul Economic si Social European. Organizatiile membre CNSC sau persoanele fizice interesate sunt rugate sa contacteze Secretariatul CNSC

PREMIUL CESE PENTRU SOCIETATEA CIVILĂ PE 2014
Răsplătirea excelenței în inițiative ale societății civile


CRITERII DE ELIGIBILITATE, DE DEPUNERE A CANDIDATURII
ŞI DE SELECŢIE

__________


A)        Scopul şi obiectivul general al Premiului pentru societatea civilă

Scopul premiului acordat anual este răsplătirea și încurajarea inițiativelor organizațiilor societății civile și/sau ale persoanelor particulare care au contribuit în mod semnificativ la promovarea identității și integrării europene.

Obiectivul general al premiului este de a sensibiliza opinia publică cu privire la contribuția pe care o pot aduce organizațiile societății civile și/sau cetățenii la crearea unei identități și a unei cetățenii europene, sprijinind astfel valorile comune care stau la baza integrării europene.

B)        Criterii de eligibilitate

1.                  Tema Premiului CESE pentru societatea civilă pe 2014


Integrarea romilor

De-a lungul anilor, Uniunea Europeană și organizațiile internaționale precum Consiliul Europei și Banca Mondială au luat numeroase inițiative pentru a îmbunătăți situația romilor, cea mai mare minoritate etnică din Europa. Totuși, populația romă rămâne, în mare parte, exclusă din punct de vedere social. În ciuda statutului de cetăţeni ai UE și în ciuda strategiilor naționale de integrare a romilor, adesea, romii trebuie să depășească obstacole culturale și socioeconomice și se confruntă, într-o mai mare măsură, cu prejudecăți și probleme de acceptare exacerbate de criza economică și de apariția particularismului, ceea ce nu este compatibil cu valorile și principiile europene. Pe de altă parte, din diferite motive, organizațiile rome par să întâmpine dificultăți în a se face auzite.

CESE doreşte ca, prin Premiul pentru societatea civilă pe 2014, să răsplătească inițiativele desfăşurate de organizaţii ale societăţii civile înregistrate oficial și/sau de persoane private. Inițiativele răsplătite trebuie să urmărească îmbunătățirea incluziunii economice și sociale a romilor.

Tema ediției de anul acesta este strâns legată de activitatea noului grup de coordonare exploratoriu înființat în cadrul CESE, care urmărește o mai bună incluziune a comunităţilor rome prin inițiative ale societății civile.

Valoarea totală a premiului este de 30 000 EUR. Această sumă poate fi împărțită la trei câştigători după cum urmează: 20 000 EUR pentru premiul întâi, 5 000 EUR pentru premiul al doilea și 5 000 EUR pentru premiul al treilea.

Premiul va fi lansat în martie 2014 și acordat pe 16 octombrie 2014.

2.                  Inițiative eligibile


Având în vedere faptul că actorii societăţii civile joacă un rol important în abordarea discriminării și a prejudecăților împotriva romilor, precum și în promovarea integrării lor, obiectivul specific al premiului este de a răsplăti inițiativele care:

·         combat rasismul, discriminarea și prejudecățile împotriva romilor;
·         urmăresc sensibilizarea cu privire la drepturile şi obligaţiile romilor;
·         urmăresc sensibilizarea altor comunități decât cele rome – inclusiv a autorităților locale și a furnizorilor de servicii – cu privire la realitatea comunităţilor de romi; promovează toleranța; îmbunătățesc percepția și acceptarea romilor, precum și imaginea lor în mass-media;
·         promovează o atitudine deschisă și cunoașterea reciprocă între cetățenii romi și ceilalți cetăţeni ai UE;
·         promovează tratamentul și oportunităţile egale pentru romi la locul de muncă;
·         facilitează incluziunea socială a romilor și stimulează responsabilizarea și participarea lor la viața socială, economică, politică și culturală din țara lor;
·         contribuie la sensibilizarea opiniei publice, la schimbul de informații și la diseminarea bunelor practici în domeniul integrării și incluziunii romilor;
·         oferă asistență practică și consiliere cu privire la procedurile și serviciile administrative disponibile, ajutându-i pe romi să depășească obstacolele practice legate, de exemplu, de accesul la locuințe, servicii de sănătate, educație și ocuparea unui loc de muncă.C)        Criterii de depunere a candidaturii

3.                  Candidaţii eligibili


Premiul CESE pentru societatea civilă este deschis organizaţiilor societăţii civile[1] înregistrate oficial în Uniunea Europeană şi care sunt active la nivel local, naţional, regional sau european. În plus, el este deschis persoanelor particulare.

Organizaţiile societăţii civile sunt orice organizaţii neguvernamentale înfiinţate prin iniţiative private, ai căror membri sunt implicaţi activ în modelarea afacerilor publice pe baza propriilor lor preocupări şi pornind de la cunoştinţele, capacităţile şi raza lor specifică de acţiune. Acestea acţionează în mod autonom, iar participarea în cadrul lor presupune ca membri ai publicului larg să-şi asume pe bază voluntară angajamentul de a lua parte la activităţile şi eforturile unor astfel de organizaţii.

Această definiţie exclude organismele şi structurile înfiinţate pe bază de acte legislative sau de reglementare şi la care afilierea este parţial sau total obligatorie.

Persoanele particulare sunt persoane fizice. Sunt eligibili și resortisanți ai unor țări terțe, cu condiția ca aceștia să aibă reședința legală pe teritoriul UE.

Candidații pentru premiu (atât organizații, cât și persoane particulare) trebuie să fie nominalizați de:

·         unul sau mai mulți membri ai Comitetului Economic și Social European; sau
·         unul sau mai multe CES naționale sau instituții similare; sau
·         una sau mai multe organizații și rețele europene ale societății civile.

Organizaţiile societăţii civile europene și persoanele particulare nu se pot nominaliza singure.

Organizaţii europene înseamnă organizaţii care au membri şi asociaţi în mai multe state membre şi care îşi coordonează activităţile la nivel european.

Candidaturile transmise direct CESE nu vor fi luate în considerare.

Pentru a se asigura transparenţa deplină a procedurii de nominalizare şi de selecţie, membrii juriului de selecție nu au dreptul să nominalizeze candidaţi pentru premiu.

4.                  Procedura de nominalizare


Nominalizarea se va face prin completarea formularului disponibil pe site-ul internet al CESE la următoarea adresă:Formularul de nominalizare trebuie să conţină toate informaţiile de care are nevoie juriul de selecţie pentru a putea:

·         în primul rând, confirma că organizațiile societății civile sau persoanele propuse îndeplinesc criteriile oficiale de depunere a candidaturii; și
·         în al doilea rând, evalua meritele efective ale fiecărei organizaţii a societăţii civile sau persoane în raport cu temele şi obiectivele premiului.

Pentru a facilita desfăşurarea lucrărilor juriului de selecţie, formularele de nominalizare şi documentaţia însoţitoare ar trebui transmise, pe cât posibil, în franceză sau engleză.

D)        Criterii de selecție

Juriul de selecţie va evalua candidaturile care întrunesc criteriile detaliate la punctul B (de eligibilitate) şi C (de depunere a candidaturii), ţinând seama de:

1)         scopul şi obiectivul general al premiului, prezentate la punctul A;


2)         impactul iniţiativelor din punctul de vedere al:

·         publicului lor ţintă (categoriile de beneficiari ai iniţiativei şi numărul persoanelor vizate);
·         naturii contribuţiei lor la bunăstarea comunităţii;
·         impactului lor pe termen lung;
·         durabilităţii lor;
·         dimensiunii lor europene (acoperire geografică).

3)         nivelul de excelenţă al iniţiativelor din punctul de vedere al:

·         inovării;
·         creativităţii;
·         unicităţii.

Juriul de selecţie este alcătuit în prezent din preşedintele CESE şi cei doi vicepreşedinţi, preşedinţii celor trei grupuri (Angajatori, Lucrători și Activități diverse) şi secretarul general al CESE.

Juriul de selecţie este răspunzător pentru selecţia finală a câştigătorilor, luând în considerare rezultatele evaluării efectuate de un grup de trei evaluatori, printre care cel puțin un evaluator extern independent.

5.                  Termene


Termenul final pentru depunerea candidaturilor este 15 iunie 2014.
Câștigătorii vor fi anunțați până la 15 septembrie 2014.
Ceremonia de decernare a premiului va avea loc la 16 octombrie 2014.

6.                  Depunerea nominalizărilor


Formularele de candidatură completate adecvat trebuie trimise secretariatului CESE fie prin e-mail, la adresa:


FIE prin poștă, la următoarea adresă:

Comitetul Economic și Social European (CESE)
Département Communication
Rue Belliard/Belliardstraat 99
birou: VMA 5/52
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să contactați persoanele următoare:

dl Peter Lindvald Nielsen, șeful Departamentului Comunicare
Tel.: + 32 (0)2 546 92 99

sau

dna Anna Comi, responsabil comunicare
Tel.: + 32 (0)2 546 93 67

De asemenea, puteţi trimite un e-mail la adresa civilsocietyprize@eesc.europa.eu.

Instanţele propunătoare şi organizaţiile nominalizate vor primi prin e-mail o confirmare cu privire la primirea la timp a candidaturii lor şi la înregistrarea acesteia. De asemenea, vor fi informate cu privire la termenul pentru selecţia câştigătorilor.

Dacă răspunsurile la e-mailuri sunt relevante şi pentru alţi candidaţi potenţiali, ele vor fi publicate la rubrica întrebări frecvente (FAQ), pe pagina dedicată premiului pentru societatea civilă de pe site-ul CESE, menţionată mai sus.

7.                  Valoarea premiului


Valoarea totală a premiului este de 30 000 EUR, acesta putând fi împărțit între maximum trei câștigători, după cum urmează:

Premiul întâi: 20 000 EUR
Premiul doi: 5 000 EUR
Premiul trei: 5 000 EUR

Comitetul nu are obligaţia să acorde toate cele trei premii.

_____________


[1]           Printre organizațiile societății civile se numără aşa-numiţii actori ai pieţei muncii, adică partenerii sociali; organizaţii care reprezintă actorii sociali şi economici care nu sunt parteneri sociali în sensul strict al termenului; ONG-urile (organizaţiile neguvernamentale) care adună oamenii în slujba unor cauze comune, precum organizaţiile de protecţie a mediului, organizaţiile pentru drepturile omului, asociaţiile consumatorilor, organizaţiile de caritate, organizaţiile de educaţie şi formare etc; OBC-urile (organizaţiile bazate pe comunitate, adică organizaţii înfiinţate la nivelurile cele mai elementare ale societăţii care urmăresc obiective care îi interesează pe membrii lor), de ex. organizaţiile de tineret, asociaţiile de familii şi toate organizaţiile prin intermediul cărora cetăţenii iau parte la viaţa locală şi orăşenească și comunităţile religioase. (Avizul Comitetului Economic şi Social European privind rolul şi contribuţia organizaţiilor societăţii civile la construirea Europei – CESE 851/1999 din 22 septembrie 1999).

3 comentarii:

 1. Țiganii bogați - regi, împărați, bulibași, interlopi, castele, aur, etc., să-i ajute pe cei sărmani, să-i îndemne să meargă la școli, iar statul să dea legi în acest sens.

  RăspundețiȘtergere
 2. Tiganii nu trebuie ajutati, trebuie fortati sa traiasca civilizat! Si asta se poate face numai prin educatia copiilor, din clasele primare, Daca nu stiati, atunci aflati ca, in traditia tiganeasca, copiilor li se inoculeaza ca individul care nu stie sa fure, sa cerseasca si sa se bata este un prost si un handicapat!...
  Stere Ionel

  RăspundețiȘtergere
 3. Cred ca mai intai de toate trebuie "inventariati" toti tiganii nomazi si cei care ocupa tot felul de hangare si case parasite - practic acestia nu au un adapost.
  Huhurezul

  RăspundețiȘtergere